کلاسهای تدریس خصوصی دبیرستان و پیش دانشگاهی

 

 موسسه  انجـمن  دبيـران  و مشـاوران  ايران با  همکاري  دبيران

 آموزش و  پــرورش  و  حـــرفه اي ترين  و  متعهــد ترين دبيــران

  و  مــشاوران خانم و  آقـــا  کــه  گــزينش  شده از بيــن  هــزاران

 دبير و مشـاوردر زمينه تدريس خصوصي می باشند  آمـاده ارائه

  خدمـات  آموزشی برای شما دانش آموزان مقطـع دبیـرسـتان و هنـرسـتان می باشــدموسسه بادرصـدقبــولـی

 بالای  %98در طی ده  سال مفتخر است  شما دانش آموزان گرامی را درجهت ارتقای تحصیلی یاری نماید

 

    

تدریس خصوصی  و آموزش دورس عمومی در منزل و یا آموزشگاه

-کلاسهای تدریس خصوصی با مدرسان مجرب با سابقه تدریس خصوصی و گروهی و تضمین قبولی دانش آموز

-کلاسهای خصوصی  زبان انگلیسی  اول دبیرستان  و  تدریس زبان دوم و سوم دبیرستان و  پیش دانشگاهی

-کلاسهای خصوصی  ادبیات وزبان فارسی اول  دبیرستان و ادبیات دوم وسوم دبیرستان  و  پیش دانشگاهی

-کلاسهای خصوصی عربی  اول دبیرستان و  تدریس خصوصی عربی دوم  و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی

-کلاسهای خصوصی دین وزندگی اول دبیرستان و تدریس دین و زندگی دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی

-کلاسهای خصوصی و تدریس خصوصی آمار  و مدل سازی دبیرستان  

تدریس خصوصی رشته ریاضی وفیزیک دبیرستان و پیش دانشگاهی

-آموزش خصوصی ریاضی دوم دبیرستان و تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان و شیمی و هندسه...

- کلاس خصوصی حسابان  و هندسه و جبرواحتمال سوم دبیرستان و فیزیک و شیمی

- تدریس خصوصی  هندسه تحلیلی وجبر خطی و تدریس حساب دیفرانسیل و ریاضیات گسسته

تدریس خصوصی رشته علوم تجربی

-آموزش خصوصی فیزیک دوم دبیرستان و تدریس خصوصی زیست دوم دبیرستان و شیمی و هندسه...

- کلاس خصوصی ریاضی  و هندسه و آموزش فیزیک و شیمی و زمین شناسی سوم دبیرستان

- تدریس خصوصی  ریاضی پیش و تدریس فیزیک پیش و کلاس زیست شناسی و زمین شناسی

تدریس خصوصی رشته علوم انسانی

-آموزش خصوصی ادبیات و زبان فارسی دوم دبیرستان و تدریس خصوصی آمارومدل سازی دوم دبیرستان

- کلاس خصوصی ادبیات و آموزش خصوصی عربی و آرایه های ادبی و تدریس خصوصی فلسفه و منطق

- تدریس خصوصی  ادبیات پیش و تدریس عربی  پیش و کلاس خصوصی عروض و قافیه و فلسفه و منطق

کلیه رشته ها ودروس فنی حرفه ای و کاردانش

 -کلاس خصوصی دروس مشترک فنی و حرفه ای     
 -تدریس خصوصی متوسطه - فنی حرفه ای-خدمات   
 - آموزش خصوصی متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت   
 - تدریس خصوصی متوسطه - فنی حرفه ای-کشاورزی   
 - تدریس خصوصی دروس متوسطه - کار و دانش

خدمات آموزشی:


-اعزام مشاوردر اسرع وقت براي مشاوره و ثبت نام بصورت کاملا رايگان

-شناسايي نقاط ضعف دانش آموزان ورفع آنها

-پيگيري مستمر درسي ونظارت بر پيشرفت تخصيلي دانش آموز

-اعزام دبيرخانم درصورت تمايل براي خانمها و خرد سالان

- مشاوره تحصيلي و برنامه ريزي درسي بصورت تخصصي

-تخفيف ويژه براي کارمندان محترم وخانواده شهدا وجانبازان و ...

-دريافت شهريه بصورت اقساطي در طي دوره

 

خصوصی فیزیک، ریاضی، حسابان، دیفرانسیل