مشاوره تحصیلی حضوری در منزل دانش آموز

مشاوره تحصيلي مقاطع دانشگاه دبيرستان راهنمايي ابتدايي
     - اعزام مشاور در اسرع وقت به منزل شما
     - جلسه اول مشاوره کاملا رایگان

جلسات مشاوره ي تحصيلي بصورت کاملا منظم وموثر شامل :
     - برنامه ريزي مطالعه روزانه ،هفتگي، ماهانه
     - روش صحيح مطالعه و برنامه ريزي دروس عمومي و خصوصي

همراهي دانش آموز در آزمونهاي آموزشي و آزمايشي شامل:
     - معرفي آزمون آزمايشي مطابق با سطح و هدف دانش آموز
     - برگزاري جلسات تحليل کارنامه ي آزمون
     - برگزاري جلسات رفع اشکال آزمونها از طريق دبيران با تجربه
     - تهيه کتب کمک آموزشي با توجه به سطح دانش آموزان و تحويل در درب منزل
     - برگزاري جلسات مشاوره اي جهت کنترل استرس و آرامش رواني قبل از آزمون
     - ارائه ي برگه هاي گزارش روزانه و هفتگي جهت برنامه ريزي دقيق با توجه به روحيات و توانايي دانش آموز