ثبت نام دانش آموزان


فرم پیش ثبت نام دانش آموزان و دانشجویان

دانش آموزان ودانشجویان گرامی شما میتوانید جهت ثبت نام اینترنتی خود فرم زیر را تکمیل نمائید. کادر آموزشی انجمن حداکثر تا 24 ساعت آینده با شما تماس حاصل مینماید.


نام و نام خانوادگی:
محل تحصیل:
رشته و مقطع تحصیلی:
تلفن:
تلفن همراه:
منطقه:


دروس مورد نیاز:


ردیف دروس مورد نیاز
1
2
3
4
5


توضیحات: