approval payday loans

?????? ?????? ????? ?? ???? ???? ????
approval payday loans

همراه با مشاورین تحصیلی موسسه
برنامه ریزی دقیق=موفقیت100%
مشاوره تحصیلی حضوری در منزل دانش آموز

مشاوره تحصيلي مقاطع دانشگاه دبيرستان راهنمايي ابتدايي
- اعزام مشاور در اسرع وقت به منزل دانش آموزان
-جلسه اول مشاوره کاملا رایگان

جلسات مشاوره ي تحصيلي بصورت کاملا منظم وموثر شامل:

- مشاوره تحصیلی وبرنامه ريزي مطالعه روزانه ،هفتگي، ماهانه
- مشاوره تحصیلی و یاددهی روش صحيح مطالعه و برنامه ريزي دروس عمومي و خصوصي

همراهي دانش آموز در آزمونهاي آموزشي و آزمايشي شامل:

- مشاوره تحصیلی ومعرفي آزمون آزمايشي مطابق با سطح و هدف دانش آموز
- مشاوره تحصیلی وبرگزاري جلسات تحليل کارنامه ي آزمون
- مشاوره تحصیلی با برگزاري جلسات رفع اشکال آزمونها از طريق دبيران با تجربه
- مشاوره تحصیلی وتهيه کتب کمک آموزشي با توجه به سطح دانش آموزان و تحويل در درب منزل
- مشاوره تحصیلی و برگزاري جلسات مشاوره اي جهت کنترل استرس و آرامش رواني قبل از آزمون
- مشاوره تحصیلی با ارائه ي برگه هاي گزارش روزانه و هفتگي جهت برنامه ريزي دقيق با توجه به روحيات و توانايي دانش آموز