approval payday loans

???? ???????? ? ??? ????????
approval payday loans

کلاسهای تدریس خصوصی دبیرستان و پیش دانشگاهی


موسسه انجـمن دبيـران و مشـاوران ايران با همکاري دبيران

آموزش و پــرورش و حـــرفه اي ترين و متعهــد ترين دبيــران

و مــشاوران خانم و آقـــا کــه گــزينش شده از بيــن هــزاران

دبير و مشـاوردر زمينه تدريس خصوصي می باشند آمـاده ارائه

خدمـات آموزشی برای شما دانش آموزان مقطـع دبیـرسـتان و هنـرسـتان می باشــدموسسه بادرصـدقبــولـی

بالای %98در طی ده سال مفتخر است شما دانش آموزان گرامی را درجهت ارتقای تحصیلی یاری نماید
تدریس خصوصی و آموزش دورس عمومی در منزل و یا آموزشگاه

-کلاسهای تدریس خصوصی با مدرسان مجرب با سابقه تدریس خصوصی و گروهی و تضمین قبولی دانش آموز

-کلاسهای خصوصی زبان انگلیسی اول دبیرستان و تدریس زبان دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی

-کلاسهای خصوصی ادبیات وزبان فارسی اول دبیرستان و ادبیات دوم وسوم دبیرستان و پیش دانشگاهی

-کلاسهای خصوصی عربی اول دبیرستان و تدریس خصوصی عربی دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی

-کلاسهای خصوصی دین وزندگی اول دبیرستان و تدریس دین و زندگی دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی

-کلاسهای خصوصی و تدریس خصوصی آمار و مدل سازی دبیرستان

تدریس خصوصی رشته ریاضی وفیزیک دبیرستان و پیش دانشگاهی

-آموزش خصوصی ریاضی دوم دبیرستان و تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان و شیمی و هندسه...

- کلاس خصوصی حسابان و هندسه و جبرواحتمال سوم دبیرستان و فیزیک و شیمی

- تدریس خصوصی هندسه تحلیلی وجبر خطی و تدریس حساب دیفرانسیل و ریاضیات گسسته

تدریس خصوصی رشته علوم تجربی

-آموزش خصوصی فیزیک دوم دبیرستان و تدریس خصوصی زیست دوم دبیرستان و شیمی و هندسه...

- کلاس خصوصی ریاضی و هندسه و آموزش فیزیک و شیمی و زمین شناسی سوم دبیرستان

- تدریس خصوصی ریاضی پیش و تدریس فیزیک پیش و کلاس زیست شناسی و زمین شناسی
تدریس خصوصی رشته علوم انسانی

-آموزش خصوصی ادبیات و زبان فارسی دوم دبیرستان و تدریس خصوصی آمارومدل سازی دوم دبیرستان

- کلاس خصوصی ادبیات و آموزش خصوصی عربی و آرایه های ادبی و تدریس خصوصی فلسفه و منطق

- تدریس خصوصی ادبیات پیش و تدریس عربی پیش و کلاس خصوصی عروض و قافیه و فلسفه و منطق
کلیه رشته ها ودروس فنی حرفه ای و کاردانش

-کلاس خصوصی دروس مشترک فنی و حرفه ای
-تدریس خصوصی متوسطه - فنی حرفه ای-خدمات
- آموزش خصوصی متوسطه - فنی حرفه ای-صنعت
- تدریس خصوصی متوسطه - فنی حرفه ای-کشاورزی
- تدریس خصوصی دروس متوسطه - کار و دانش
خدمات آموزشی:


-اعزام مشاوردر اسرع وقت براي مشاوره و ثبت نام بصورت کاملا رايگان

-شناسايي نقاط ضعف دانش آموزان ورفع آنها

-پيگيري مستمر درسي ونظارت بر پيشرفت تخصيلي دانش آموز

-اعزام دبيرخانم درصورت تمايل براي خانمها و خرد سالان

- مشاوره تحصيلي و برنامه ريزي درسي بصورت تخصصي

-تخفيف ويژه براي کارمندان محترم وخانواده شهدا وجانبازان و ...

-دريافت شهريه بصورت اقساطي در طي دوره


خصوصی فیزیک، ریاضی، حسابان، دیفرانسیل