با کادر آموزشی مجرب انجمن دبیران ایران به موفقیت100% بیاندیشید.

نتایج امتحانات دانش آموزان و دانشجویان موسسه  تابستان 90

انجمن دبیران ایران با دبیران واساتید مجرب جهت تدریس شیمی در کلیه مقاطع در خدمت شما دانش آموزان ودانشجویان گرامی میباشد جلسه اول رایگان

تدریس خصوصی شیمی1

تدریس خصوصی شیمیتدریس خصوصی شیمی2

 تدریس خصوصی شیمی3  

تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی

تدریس خصوصی شیمی کنکور

تدریس خصوصی المپیاد شیمی

تدریس خصوصی شیمی تجزیه 1

تدریس خصوصی شیمی کنکور

 تدریس خصوصی شیمی عمومی

 

 

 

تدریس خصوصی شیمی سال اول و دوم و سوم دبیرستان

 تدریس خصوصی ساختاراتم

تدریس خصوصی خواص تناوبی عنصرها

تدریس خصوصی ترکیبهای یونی

تدریس خصوصی ترکیب های کووالانسی

تدریس خصوصی کربن وترکیبهای آلی

تدریس خصوصی واکنش های شیمیایی واستوکیومتری

تدریس خصوصی ترمودینامیک شیمیایی

تدریس خصوصی محلولها

تدریس خصوصی شیمی 1-2پیش دانشگاهی

  تدریس خصوصی سینتیک شیمیایی

تدریس خصوصی تعادل شیمیایی

تدریس خصوصی اسیدها وبازها

تدریس خصوصی الکتروشیمی

تدریس خصوصی شیمی دانشگاه

 تدریس خصوصی خصوصیتهای اورانیوم

اورانیوم هنگام عمل پالایش به رنگ سفید مایل به نقره ای فلزی با خاصیت رادیو اکتیوی ضعیف میباشد که کمی از فولادنرم تر است. این فلز چکش خاررسانای جریان الکتریسیته و کمی Paramagnetic میباشد. چگالی اورانیوم ۶۵% بیشتر از چگالی سرب میباشد. اگر اورانیوم به خوبی جدا شود بشدت از آب سرد متاثر شده و در برابر هوا اکسید میشود. اورانیوم استخراج شده از معادن میتواند به صورت شیمیایی به دی اکسید اورانیوم و دیگر گونه های قابل استفاده در صنعت تبدیل شود. ▪ اورانیوم در صنعت سه گونه دارد: اورانیوم هنگام عمل پالایش به رنگ سفید مایل به نقره ای فلزی با خاصیت رادیو اکتیوی ضعیف میباشد که کمی از فولادنرم تر است. این فلز چکش خاررسانای جریان الکتریسیته و کمی Paramagnetic میباشد. چگالی اورانیوم ۶۵% بیشتر از چگالی سرب میباشد. اگر اورانیوم به خوبی جدا شود بشدت از آب سرد متاثر شده و در برابر هوا اکسید میشود. اورانیوم استخراج شده از معادن میتواند به صورت شیمیایی به دی اکسید اورانیوم و دیگر گونه های قابل استفاده در صنعت تبدیل شود. ▪ اورانیوم در صنعت سه گونه دارد: ـ آلفا (Orthohombic) که تا دمای ۶۶۷.۷ درجه پایدار است. ـ بتا (Tetragonal) که از دمای ۶۶۷.۷ تا ۷۷۴.۸ درجه پایدار است. ـ گاما (Body-centered cubic) که از دمای ۷۷۴.۸ درجه تا نقطه ذوب پایدار است. ( این رساناترین و چکش خوارترین گونه اورانیوم میباشد.)  ...


تدریس خصوصی شیمی محلولها

محلولها ، مخلوطهایی همگن هستند. محلولها را معمولا بر حسب حالت فیزیکی آنها طبقه بندی می‌کنند محلولهای گازی ، محلولهای مایع و محلولهای جامد. بعضی از آلیاژها محلولهای جامدند؛ سکه‌های نقره‌ای محلولهایی از مس و نقره‌اند و برنج محلولی جامد از روی در مس است. هر آلیاژی محلول جامد نیست، بعضی از آلیاژها مخلوطهایی ناهمگن اند. محلولهای مایع متداولترین محلولها هستند و بیشترین کاربرد را در بررسیهای شیمیایی دارند. هوا هم مثالی برای محلولهای گازی می‌باشد محلولها ، مخلوطهایی همگن هستند. محلولها را معمولا بر حسب حالت فیزیکی آنها طبقه بندی می‌کنند محلولهای گازی ، محلولهای مایع و محلولهای جامد. بعضی از آلیاژها محلولهای جامدند؛ سکه‌های نقره‌ای محلولهایی از مس و نقره‌اند و برنج محلولی جامد از روی در مس است. هر آلیاژی محلول جامد نیست، بعضی از آلیاژها مخلوطهایی ناهمگن اند. محلولهای مایع متداولترین محلولها هستند و بیشترین کاربرد را در بررسیهای شیمیایی دارند. هوا هم مثالی برای محلولهای گازی می‌باشد

 
تدریس خصوصی از سنگ اورانیم تا بمب اتم

استخراج اورانیوم از معدن اورانیوم كه ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق استخراج از معادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید. اگر چه این عنصر بطور طبیعی در سرتاسر جهان یافت میشود اما تنها حجم كوچكی از آن بصورت متراكم در معادن موجود است. هنگامی كه هسته اتم اورانیوم در یك واكنش زنجیره ای شكافته شود مقداری انرژی آزاد خواهد شد


تدریس خصوصی عناصر رادیو اکتیو

● کشف پرتو زایی عناصر پرتو زا (رادیو اکتیو) توریم و اورانیوم و بعضی از عناصر دیگر بدون هیچ اثر خارجی (یعنی به سبب عوامل داخلی) پیوسته تابش مرئی گسیل می دارند. این تابش مانند اشعه ایکس به درون حائل های کدر نفوذ می کند. و روی فیلمهای عکاسی اثر می گذارد. و اثر یونشی به وجود می آورد


تدریس خصوصی تجزیه عنصری تجزیه عنصری،تفکیک مخلوط ترکیبات آلی  

تفكيك مخلوط تر كيبات آلي

در شناسايي تركيبات آلي شيميدان كمتر به يك جسم خالص برخورد مي كند بلكه اكثرا جسم با محصولات فرعي و مواد اوليه مخلوط است.گرچه با وجود روش هاي جديد تفكيك بخصوص روشهاي كروماتوگرافي جدا كردن تركيب خالص از گذشته آسانتر است با اين حال نبايد اهميت روشهاي كلاسيك را ناديده گرفت.
اساس كلي روشهاي كه اغلب براي جدا كردن مخلوط هاي آلي به كارمي رود استفاده از قطبيتي است كه در اجزاي يك مخلوط وجود دارد يا در آن ايجاد مي شود.اين اختلاف تقريبا در تمام روشهاي تفكيك از جمله تقطير –تبلور مجدد-استخراج و كروماتوگرافي به كار مي آيد.بزرگترين قطبيتي كه تفكيك را ساده تر مي كند اختلافي است كه در قطيبت نمكها و مواد آلي غير قطبي وجود دارد.هر گاه يك يا چند جزاز يك مخلوط قابل تفكيك به نمكهاي مربوط باشند به سهولت مي توان آن اجزا را به كمك استخراج يا تقطير به طور كامل از اجزاي غير قطبي جدا كرد.
تجزيه كيفي آلي به روش كلاسيك:

تدریس خصوصی ایزومرها در شیمی فضایی
 
علم شیمی آلی ، مبتنی بر ارتباط بین ساختار مولکولی و خواص ترکیب است. آن بخشی از این علم که با ساختار در سه بعد می‌پردازد شیمی فضایی ، Stereo Chemistry ، نام دارد (واژه یونانی:Stereos به معنای جامد).


تدریس خصوصی تخمیر

تخمیر پدیده‌ای است ناشی از مجموعه فعالیتهای زیستی که در آن ترکیبات آلی دارای مولکولهای بزرگ به ترکیبات دارای مولکولهای کوچک‌تر و ساده‌تر شکسته و تجزیه (کاتابولیسم) شده از فرآیند آن علاوه بر ایجاد ترکیبات آلی ساده‌تر، دی‌اکسیدکربن و انرژی نیز آزاد می‌گردد. با بیان دیگر تخمیر تجزیه ناقص بعضی از متابولیت‌ها (ترکیبات آلی) به ترکیبات ساده‌تر همراه با انرژی توسط عامل تخمیری است. ● نگاه کلی در گیاهان تخمیر بیولوژیکی تنها تخمیر الکلی نبوده، ممکن است با کمی تخمیر لاکتیک نیز همراه باشد، برخی از سازواره‌های حیاتی (میکروارگانیسم‌ها) مانند قارچ‌های میکروسکوپی نیز قادر به تخمیرهایی مانند تخمیرهای سیتریک و اکسالیک روی قندهای شش کربنی (هگزوزها) و تخمیر استیک روی الکل اتیلیک و غیره هستند. باکتریها عامل انواع دیگری از تخمیر در طبیعت هستند. تخمیر بوتیریک سلولز لاشه برگ‌ها و تجزیه آنها که سبب افزایش ترکیبات آلی خاک می‌شود و همچنین تخمیرهای تعفنی مواد آلی توسط باکتریها صورت می‌گیرد.

تدریس خصوصی عطر ها  

به طور کلی در تعریف عطر میتوان گفت که عطر مجموعه ای از مواد خوشبو کننده بعلاوه یک حلال مناسب است اجزای اصلی یک عطر را : ۱) حلال یا حامل از حلالهای جدید و پرکار امروزی برای نگهداری مواد معطر مخلوط اتیل الکل بسیار خالص به همراه مقدار کم یا زیاد آب است . میزان آب بر طبق انحلال پذیری روغنهای مورد استفاده تعیین میشود . حلال مذکور بدلیل فراریت بالایی که دارد پخش بویی را که حمل میکند آسان میسازد و ضمن آنکه تاثیر سویی هم بر پوست و همچنین واکنش خاصی با مواد حل شونده ندارد . اما قبل از هر چیز باید بوی الکل از بین برود که برای اینکار از مواد برطرف کننده بو یا پیش تثبیت کننده استفاده میشود از موادی که چنین کاری را انجام میدهند میتوان به صمغ بنزویین و یا دیگر تثبیت کننده های رزینی اشاره کرد که این مواد به الکل اضافه میشوند و بعد از مدت یک یا دو هفته الکل تقریبا بی بو بدست می آید ، بوی خام طبیعی آن با رزین خنثی میشود .

  
تدریس خصوصی پتروشیمی منبع انرژی
    
بشر از آغاز خلقت بدنبال چیزی بوده است که بتواند از آن حرارت، روشنایی و نیروی لازم برای گرداندن چرخ زندگی خود را فراهم نماید. برای تامین حرارت نخست شاخ و برگ درختان و زغال چوب را که در دسترس داشت، بکار می‌برد. روشنایی لازم را نیز با مشعل‌های چوبی یا چراغهای پیه سوز و رفته رفته با چراغهایی که با روغنهای گیاهی و روغنهای معدنی می‌سوخت، تامین می‌کرد.

 
تدریس خصوصی قوانین کپلر 

در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم یوهان کپلر ستاره شناس معروف آلمانی توانست با استفاده از تجربیات بیست ساله منجم دانمارکی تیکوبراهه سه قانون زیر را بدست آورد. بعدا ایزاک نیوتون به تصحیح و تکمیل این قوانین پرداخت.این قوانین از مهمترین و معروفترین قوانین نجوم هستند

 
 تدریس خصوصی مطالعه بیوشیمی در اقیانوس شناسی شیمیایی 
 
مطالعات بخش تحقیقاتی بیوشیمی دریایی بر روی شناخت تعاملات بین ذخایر رسوبی، اقیانوسی و اتمسفری با ارگانیسمهایی (شامل انسانها) که به نوعی در انجام فرایندهای بیولوژیکی دخیل هستند ،متمرکز است.

 
تدریس خصوصی انواع رسوبات در اقيانوس شناسي شيميايي
 
  اقيانوس شناسان شيميايي به مطالعه تركيب شيميايي آب دريا و رسوبات كف اقيانوس ، مؤلفه هاي آلي و معدني ، استخراج مؤلفه هاي آب دريا و نمك زدايي ، تأثير آلودگي ها بر اقيانوس و ارگانيسم هاي موجود در آن مي پردازند .

 
تدریس خصوصی سوخت هیدروژن 

امروزه گاز هیدروژن برای استفاده در موتورهای احتراقی و وسایل نقلیه الكتریكی باتری‌دار مورد بررسی قرار گرفته است. هیدروژن در دما و فشار طبیعی، یك گاز است و به این علت، انتقال و ذخیره آن از سوخت های مایع دیگر، دشوارتر است. سامانه ‌هایی كه برای ذخیره هیدروژن توسعه یافته‌اند، عبارتند از: هیدروژن فشرده، هیدروژن مایع و پیوند شیمیایی میان هیدروژن و یك ماده ذخیره (برای مثال، هیدرید فلزات). با این كه تاكنون هیچ سامانه حمل و نقل و توزیع مناسبی برای هیدروژن وجود نداشته، اما توانایی تولید این سوخت از مجموعه متنوعی از منابع و خصوصیت پاك سوز بودن آن، هیدروژن را به سوخت جانشین مناسبی تبدیل كرده است. هیدروژن یکی از ساده‌ترین و سبك‌ترین سوخت های گازی است که در فشار اتمسفری و دمای جوی حالت گاز دارد. سوخت هیدروژن همان گاز خالص هیدروژن نیست، بلكه مقدار كمی اكسیژن و دیگر مواد را نیز با خود دارد. منابع تولید سوخت هیدروژن شامل گاز طبیعی ، زغال سنگ ، بنزین و الكل متیلیك هستند. فرآیند فتوسنتز در باكتری ها یا جلبك ها و یا شكافتن آب به دو عنصر هیدروژن و اكسیژن به كمك جریان الكتریسیته یا نور مستقیم خورشید از آب، روش های دیگری برای تولید هیدروژن هستند.


تدریس خصوصی رآکتور هسته‌ای
 
واکنشگاه هسته‌ای یا رآکتور اتمی دستگاهی برای انجام واکنشهای هسته‌ای بصورت تنظیم شده و تحت کنترل است. این دستگاه در اندازه‌های آزمایشگاهی، برای تولید ایزوتوپهای ویژه مواد پرتوزا (رادیواکتیو) و همینطور پرتو-داروها برای مصارف پزشکی و آزمایشگاهی، و در اندازه‌های صنعتی برای تولید برق ساخته می‌شوند. واکنشهای هسته‌ای به دو صورت شکافت و همجوشی، بسته به نوع مواد پرتوزا استفاده شده انجام میگیرند. واکنشگاه‌ها بسته به اینکه چه نوع کاربردی داشته باشند از یکی از این دو نوع واکنش بهره می‌گیرند. در واکنشگاه دو میله ماده پرتوزا یکی به‌عنوان سوخت و دیگری به‌عنوان آغازگر بکار می‌رود. میزان این دو ماده بسته به نوع واکنش، اندازه واکنشگاه و نوع فراورده نهایی بدقت محاسبه و کنترل می‌شود. در واکنشگاه هسته‌ای همیشه دو عنصر پرتوزا به یک یا چند عنصر پرتوزا دیگر تبدیل می‌شوند که این عناصر بدست آمده یا مورد مصرف صنعتی یا پزشکی دارند و یا بصورت پسماند هسته‌ای نابود می‌شوند. حاصل این فرایند مقادیر زیادی انرژی است که بصورت امواج اتمی والکترومغناطیس آزاد می‌گردد. این امواج شامل ذرات نوترینو، آلفا، بتا، پرتو گاما، امواج نوری و فروسرخ است که باید بطور کامل کنترل شوند. امواج آلفا، بتا و گامای تولیدی توسط واکنش هسته‌ای به‌عنوان محرک برای ایجاد واکنشهای هسته‌ای دیگر در رآکتورهای مجاور برای تولید ایزوتوپهای ویژه بکار میروند. انرژی گرمایشی حاصل از این واکنش و تبدیل این عناصر پرتوزا در واکنشگاه‌های صنعتی برای تولید بخار آب و تولید برق بکار می‌رود. 
                                                                   
تدریس خصوصی شیمی نظری الکتروشیمی گرایش آلی سختی آب فیزیک
تدریس خصوصی شیمیتدریس خصوصی شیمی فیزیک رادیو شیمی گرایش شیمی فیزیک اثر آلودگی چرمسازی در محیط زیست الکترونیک
تدریس خصوصی شیمی عمومی شیمی کشاوزی گرایش تجزیه ایزوتوپ کامپیوتر
تدریس خصوصی بیوشیمی شیمی دارویی گرایش معدنی پیل الکتروشیمیایی پزشکی
تدریس خصوصی فوتوشیمی شیمی مواد غذایی گرایش کاربردی کربوهیدراتها مهندسی کشاورزی
تدریس خصوصی شیمی بلورشناسی تکنولوژی پلیمر فیتو شیمی عطر علوم آزمایشگاهی
تدریس خصوصی شیمی مواد تکنولوژی چرم بیوشیمی لایه ازن ریاضی
تدریس خصوصی شیمی آلی فلزی شیمی نساجی مهندسی شیمی جنگ افزارهای شیمیایی مکانیک
تدریس خصوصی شیمی فیزیک آلی شیمی رنگ  شیمیدانان نامی اسلام زمین شناسی
تدریس خصوصی شیمی فیزیک معدنی شیمی عکاسی  آزمایشات شیمی داروسازی
تدریس خصوصی طیف سنجی خوردگی فلزات  دانشمندان شیمی مهندسی نفت
تدریس خصوصی کمپلکس تکنولوژی نفت  قورباغه سمی مهندسی عمران
تدریس خصوصی شیمی معدنی شیمی چسب  بانوی برجسته جهان علم زیست شناسی
تدریس خصوصی شیمی سطح شیمی صنعتی  شیشه ایمنی مهندسی معدن
تدریس خصوصی شیمی تجزیه شیمی شیشه  شیمی در خدمت پخت و پز مهندسی نساجی
تدریس خصوصی سینتیک شیمیایی شیمی چوب  شامپو 

تدریس خصوصی ترمودینامیک شیمیایی شیمی محیط زیست  علم شیمی  
تدریس خصوصی شیمی کوانتوم پلاستیک   
تدریس خصوصی شیمی پلیمر تصفیه آب   
 تدریس خصوصی تصفیه فاضلابهای صنعتی   
 تدریس خصوصی تجزیه دستگاهی   
 تدریس خصوصی شیمی مواد پاک کننده   
 تدریس خصوصی شیمی کاغذ

                                               تدریس خصوصی ساختار فولرن ها

 در طبیعت کربن دارای پنج آلوتروپ الماس، گرافیت، نانولوله، کربن بی شکل وفولرن است، که همگی جامد می باشند. (شکل1). در الماس که ازسخت ترین اجسام طبیعی است، هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند دارد و هیبریداسیون اتم های کربن در این ساختار ،به شکل  sp3می باشد .درگرافیت شش ضلعی های منتظم کربنی لایه هایی را ایجاد کرده اند که بر روی یکدیگر انباشته شده و هر لایه از طریق پیوندهای ضعیف واندروالس به لایه زیرین متصل است. هنگامیکه لایه های گرافیتی در هم پیچیده شوند، نانولوله های کربنی را تشکیل می دهند.   در واقع نانولوله  گرافیتی است که به شکل لوله در آمده باشد. فولرن،نخستین مولکول کربن کروی شناخته شده با کربن های مرتب شده، در قالب کره ای به شکل توپ فوتبال می باشد .

  
 تدریس خصوصی سنتز استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین

بوسیله استیله کردن عامل OH در سالیسیلیک اسید براحتی میتوان آسپرین تهیه کرد. این کار به روشهای متفاوتی امکان پذیر است. یکی از این روشها استفاده از استیک انیدرید در محیط اسیدی میباشد که با توجه به نقش کاتالیستی اسید معمولا در حضور استیک اسید یا سولفوریک اسید انجام میشود.

 روش مورد بحث دیگر استفاده از استیل کلرید در حضور پیریدین میباشد.
الف) سنتز آسپرین با استفاده از استیک انیدرید:
ب) سنتز آسپرین با استفاده از استیل کلراید:

 تدریس خصوصی رنگ آزو 

این گروه از رنگها شامل بزرگترین و مهمترین دسته رنگها بوده ، بطور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مشخص‌ترین ویژگی این رنگها داشتن یک یا چند گروه آزو N≡N- است که بین دو قسمت آلی رنگ به عنوان پل عمل می‌کنند و حداقل یکی از این گروه‌ها آروماتیک هستند. توسط گروه کرموفوری (رنگزای) آزو ، می‌توان طیف وسیعی از رنگها مثل زرد ، قرمز ، نارنجی ، آبی ، سبز ، بنفش و سیاه را سنتز کرد.

فرایند تهیه رنگهای آزو

طبقه بندی رنگهای آزو

رنگهای منو آزو

رنگهای دی‌آزو

رنگهای تترا آزونیوم