با کادر آموزشی مجرب انجمن دبیران ایران به موفقیت100% بیاندیشید. (جلسه اول رایگان)

 

تدریس خصوصی کلیه دروس حسابداری هنرستان ودانشگاه

تدریس خصوصی حسابداری

 

 

 

 

 

کاملترین وتخصصی ترین موسسه تدریس خصوصی در ایران در خدمت شماست

مدرسان حسابداری انجمن از بین هزاران مدرس حسابداری درکشور برگزیده شده اند

جهت ثبت نام یا فرم پیش ثبت نام را تکمیل نمائید ویا با شماره های مندرج تماس حاصل فرمائید 

انجمن دبیران ومشاوران ایران به دلیل تقاضای دانش آموزان ودانشجویان گرامی در جهت تدریس خصوصی


 دروس حسابداری در چند سال گذشته ، برآن شد تا کادر آموزشی خود را در زمینه تدریس خصوصی


 دروس حسابداری به صورت کاملا تخصصی تکمیل نماید وهم اکنون موسسه انجمن دبیران ومشاوران ایران


 با تکمیل کادر آموزشی حسابداری در خدمت شما فراگیران عزیز میباشد.


 


تدریس خصوصی حسابداری ویژه اشتغال سریع ، تدریس خصوصی حسابداری صنعتی و تدریس خصوصی


حسابداری تولیدی ، تدریس خصوصی حسابداری پیمانکاری ، تدریس خصوصی حسابداری بازرگانی خارجی


(آموزش اعتبارات اسنادی)، تدریس خصوصی  حسابداری تولیدی ، مدیریت مالی ، تدریس خصوصی


   حسابرسی شرکتها ، تدریس خصوصی اکسل در حسابداری، تدریس خصوصی  صورت گردش وجوه


نقد ، تدریس خصوصی  حسابداری مالیاتی ، تدریس خصوصی حسابداری شرکتها ، تدریس خصوصی


 صورتهای مالی تلفیقی ، تدریس   خصوصی  استانداردهای حسابداری ، تدریس خصوصی حسابداری 


حقوق و دستمزد ، تدریس خصوصی  حسابداری انبار ، تدریس  خصوصی  حسابداری مدیریت ،


 تدریس خصوصی  گزارش حسابرس مستقل ، تدریس خصوصی  حسابداری مالیاتی ، تدریس خصوصی


 حسابرسی در محیط های کامپیوتری ، تدریس خصوصی مالیات برارزش افزوده ، تدریس خصوصی


  راه حل اختلافات مالیاتی،تدریس خصوصی حسابرسی داخلی،تدریس خصوصی حسابداری برای مدیران غیرمالی


تدریس خصوصی دروس دانشگاهی وهنرستان


- تدریس خصوصی اصول حسابداری 2,1و3
- تدریس خصوصی حسابداری پیشرفته 1و2
- تدریس خصوصی حسابداری میانه 1و2
- تدریس خصوصی حسابداری صنعتی 1و2و3
- تدریس خصوصی حسابداری مالیاتی
- تدریس خصوصی مباحث جاری
- تدریس خصوصی حسابرسی 1و2
- تدریس خصوصی مالیه عمومی
- تدریس خصوصی حسابداری دولتی
- تدریس خصوصی پول و ارز بانکداری
- تدریس خصوصی زبان تخصصی 1و2
- تدریس خصوصی مدیرت مالی
- تدریس خصوصی  اصول و تنظیم کنترل بودجه

کلاس خصوصی سازمان و مديريت  

 تدریس خصوصی مفاهيم و روشهاي آماري 2  

آموزش خصوصی حسابداری صنعتی

 رياضيات امور مالي تدریس خصوصی  

 کلاس خصوصی اصول حسابداري 2  

  تدریس خصوصی مكاتبات اداري  

 تدریس خصوصی كاربرد رايانه در حسابداري  

آموزش خصوصی حسابداری شرکتها

: کلاسهای خصوصی حسابداری در آموزشگاه و یا منزل دانش آموز و دانشجوی گرامی

تدریس خصوصی اصول حسابداری 1 هنرستان/دانشگاه

  کلاس خصوصی اصول حسابداری 1حسابداری موسسات خدماتی

آموزش خصوصی اصول حسابداری 1 فنی حرفه ای/معادله حسابداری

تدریس خصوصی اصول حسابداری1فنی حرفه ای درآمدوهزینه

تدریس خصوصی اصول حسابداری 1سرمایه گذاری مجدد وبرداشت/کاربرگ

آموزش خصوصی اصول حسابداری 1 حسابداری موسسات بازرگانی

تدریس خصوصی تنظیم صورتهای مالی وبستن حسابهای موسسات بازرگانی

کلاس خصوصی روشهای ارزیابی موجودی کالا/تجزیه و تحلیل ثبت رویدادهای مالی

آموزش خصوصی اصول حسابداری 1اصلاح حسابها وبستن حسابها

تدریس خصوصی اصول حسابداری 1 فنی حرفه ای سیستم ثبت دائمی موجودیها

تدریس خصوصی اصول حسابداری 2 هنرستان/دانشگاه

 تدریس خصوصی اصول حسابداری 2موجودی نقدی وحسابهای دریافتی

آموزش خصوصی اصول حسابداری 2 اسناد تجارتی /دارایی های ثابت مشهود

کلاس خصوصی اصول حسابداری 2 بدهی ها /کالای امانی

  تدریس خصوصی اصول حسابداری 2 دوایر /شعب

تدریس خصوصی اصول حسابداری 2اعتبارات اسنادی/صورتهای مالی طبقه بندی شده

تدریس خصوصی اصول حسابداری 3

تدریس خصوصی اصول حسابداری پیشرفته

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی هنرستان/دانشگاه

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی1

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی 2

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی 3 

کلاس خصوصی حسابداری صنعتی عوامل بهای تمام شده

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی کنترل مواد/کنتل دستمزد

آموزش خصوصی کنترل هزینه های سربار

آموزش خصوصیطبقه بندی هزینه ها مستقیم و غیرمستقیم ، ثابت و متغیر

تدریس خصوصی مروری بر محاسبه بهای تمام شده در موسسات بازرگانی و خدماتی و تولیدی

تدریس خصوصی تسهیم هزینه های غیرمستقیم

آموزش خصوصی سیستم های اطلاعاتی حسابداری بهای تمام شده

تدریس خصوصی سیستم هزینه یابی سفارشات

تدریس خصوصی هزینه یابی بر اساس فعالیت در هزینه یابی سفارشات

تدریس خصوصی سیستم هزینه یابی مرحله ای

آموزش خصوصی هزینه یابی بر اساس فعالیت در هزینه یابی مرحله ای 

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی

تدریس خصوصی سیستم هزینه یابی مرحله ای سطح پیشرفته

تدریس خصوصی هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی

تدریس خصوصی محاسبه انحرافات از استاندارد(شامل مواد مستقیم و دستمزد مستقیم و سایر هزینه های تولیدی

آموزش خصوصی  تنظیم گزارشات بهای تمام شده بر اساس ارقام استاندار

تدریس خصوصی حسابداری بهای تمام شده بر اساس ارقام استاندارد(روش یگانه

تدریس خصوصی بودجه انواع بودجه های عملیاتی در واحدهای تولید

تدریس خصوصی حسابداری میانه 1

   آموزش خصوصی حسابداری میانه 1وجوه نقد . تنخواه گردان و روشهای تهیه صورت مغایرت بانکي
تدریس خصوصی حسابداری میانه 1 سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت
کلاس خصوصی میانه 1حسابها و اسناد دريافتني
 تدریس خصوصی میانه 1موجودي مواد و کالا و سيستم هاي اندازه گيري مقادير موجوديها
 کلاس خصوصی میانه 1تعيين بهاي تمام شده محصول و روشهاي ارزيابي موجودي کالا
 تدریس خصوصی میانه 1زيانهاي مربوط به تعهدات خريد کالا و ساير روشهاي جريان هزينه موجوديها
آموزش خصوصی میانه 1 مباني نظري استهلاک و روشهاي استهلاک
 تدریس خصوصی میانه 1ساير روشهاي استهلاک شامل استهلاک گروهي . ترکيبي و کاهش ذخيره منابع طبيعي
کلاس خصوصی میانه 1اموال . ماشين الات و تجهيزات . تحصيل یا جايگزيني و تعويض و از دست دادن دارايي ها
 
تدریس خصوصی میانه 1بدهي هاي جاري و احتمالي

تدریس خصوصی حسابداری میانه 2

 آموزش خصوصی میانه 2تجزيه و تحليل صورتهاي مالي نمونه و يادداشتهاي همراه آن
تدریس خصوصی میانه 2تغييرات حسابداري . تهيه صورتهاي مالي با استفاده از دفاتر ناقص
 کلاس خصوصی میانه 2سرمايه گذاريهاي بلند مدت
تدریس خصوصی میانه 2 مکانيسم روشهاي بهاي تمام شده - معاملاتي - اوراق آماده براي فروش
 تدریس خصوصی میانه 2 موضوعات خاص اوراق بهادار
کلاس خصوصی میانه 2تجديد ارزيابي داراییها و تغيير طبقه بندي سرمايه گذاريها
 تدریس خصوصی میانه 2روش حسابداری اوراق قرضه پرداختنی
 تدریس خصوصی میانه 2 حسابداری شرکتهاي سهامي

تدریس خصوصی حسابداری مالی

آموزش خصوصی حسابداری مالی صورتهای مالی اساسی  سود و زیان

تدریس خصوصی حسابداری مالی ترازنامه

کلاس خصوصی حسابداری مالی صورت جریانات نقدی

.تدریس خصوصی حسابداری مالی تهیه صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

تدریس خصوصی حسابداری مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

آموزش خصوصی حسابداری مالی صورتهای مالی تلفیقی

 ...

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1

.تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1شرکتهای غیرسهامی

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1تشکیل شرکت و سرمایه گذاری

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1انواع موافقتنامه های تقسیم سود

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1ورود و خروج شریک

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1انحلال و تصفیه

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1شرکتهای عملی

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1مفهوم شرکتهای عملی

کلاس خصوصی حسابداری شرکتها1 ثبت عملیات در دفاتر شرکتها

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1تهیه صورتحساب آماری و تعیین سهم سود و زیان هر یک از شرکا و ثبت آن

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1 نحوه دریافت و پرداخت نهایی بین شرکا

 

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2 

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2شرکتهای سهامی

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2تاسیس و سرمایه گذاری

کلاس خصوصی حسابداری شرکتها2توزیع سود  سهام

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2افزایش و کاهش سرمایه

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2انحلال و تصفیه

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2ادغام و تبدیل

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2اوراق قرضه

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2شرکتهای تعاونی

از مهم‌ترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته است. در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می‌شود. در طول دهه‌های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه‌های معرفت بشری رواج داشته است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه‌های علم یا فن یا هنر به اوج خود میرسد. در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب مثبت‌گرایی (پازیتیویسم) بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه‌های حسابداری مثبت‌گرایانه به ظهور میرسد. ضعفهای بنیادین نظریه‌های مثبت گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار می‌شود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جستارهای فلسفی و نظری می‌شود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است.از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی درانگلستان، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود.